Opetusmateriaalit

02_20110126dokkino_c_heidiuutela_taivallahden_peruskoulu_5lk
Kuva: Heidi-Hanna Karhu

Opettaja!

Näin hyödynnät DOKKINO-opetusmateriaalia

Jokaiseen DOKKINO-elokuvaan kuuluu purkutehtäviä, jotka käsittelevät sekä dokumentaarin teemoja ja arvoja että sen tyyliä ja toteutusta. Tehtävät on tarkoitus tehdä yhdessä opettajan kanssa. Tehtävät on pyritty laatimaan siten, että kukin opettaja voi valita niistä itselleen ja luokalleen luontaisimmat.

Elokuva-analyysi luokkaopetuksessa voidaan jakaa kahteen osaan: yhteiskunnalliseen ja esteettiseen analyysiin. Yhteiskunnallinen elokuvakritiikki analysoi elokuvien arvoja ja asenteita sekä pohtii elokuvan esittämiä stereotypioita ja ennakkoluuloja. Yhteiskunnallisen elokuva-analyysin myötä kehitetään väittelytaitoja ja havaintokykyä sekä pyritään mediakriittisyyden herättämiseen. Esteettinen analyysi keskittyy elokuvailmaisuun, elokuvan esteettisiin, teknisiin ja taiteellisiin kysymyksiin. Esteettinen analyysi tukee taide- ja ilmaisukasvatusta. (Lähde: Pertti Näränen (1999) Elokuva-analyysi luokkaopetuksessa)

Opetusmateriaali on jaettu kolmeen osaan:
Pohdittavaksi ennen elokuvissa käyntiä:
  • Mikä on dokumenttielokuva?
  • Miten dokumenttielokuva eroaa esim. uutisreportaasista tai ajankohtaisohjelmasta?
  • Mitä dokumenttielokuvia olet itse nähnyt?
  • Mitä elokuvallisia keinoja niissä käytettiin?
  • Uskotko, että näkemäsi dokumenttielokuva oli totta? Oliko sen päähenkilöt todellisia, puhuivatko he todellisista tunteista/ asioista?
  • Minkälaisen totuuden dokumenttielokuva kertoo?
  • Voiko dokumenttielokuvalla vaikuttaa esim. yhteiskunnallisiin asioihin?
  • Mistä aiheesta itse tekisit dokumenttielokuvan?

Tässä muutamia ajatuksia siitä, miten elokuvissakäynnin voi yhdistää oppitunteihin:

Kuvataide: 
Onko dokumenttielokuva taidetta? Miten dokumenttielokuvan juoni rakentuu? Miten rajauksella tai leikkauksella voidaan vaikuttaa elokuvan sanomaan? Opetusmateriaalista löytyy runsaasti erilaisia tehtäviä, jotka soveltuvat kuvataideopetukseen.

Äidinkieli:
Miten voisi rakentaa hyvän käsikirjoituksen? Mitä elementtejä siinä tulisi olla? Millä keinoin välitetään käsikirjoituksen lukijalle oikeanlainen tunnelma dokumentista? Tunnilla voi kirjoittaa käsikirjoituksen jostakin nähdyn elokuvan kohtauksesta/omasta ideasta. Elokuvat on tekstitetty suomeksi, joten ne sopivat myös hyvin S2 -opetukseen.

Musiikki:
Mikä on musiikin tehtävä elokuvassa? Mistä muista äänistä elokuva koostuu? Kokeilkaa katsoa jonkin elokuvan kohtausta ilman ääntä, ja luokaa kohtaukseen äänimaailma itse. Äänimaailmaa voi luoda millä vaan: miltä kuulostaa liitu liitutaulussa? Entä vesihanan tiputus tai pulpetin kannen kolahdus? Miten viuhuu oppikirja?

Eettisiä kysymyksiä voidaan pohtia uskonnon tai elämänkatsomustiedon tunneilla, eri maiden historiaa ja elinkeinoa ympäristö- ja maantiedon, kielten tai historian tunneilla.

Toivomme, että viihdytte elokuvissa ja saatte niistä irti mahdollisimman paljon. Jos mieleenne tulee parannusehdotuksia tai muuta palautetta tapahtumasta, otamme sitä erittäin mielellään vastaan!

Nautinnollisia elokuvaelämyksiä!

Elokuvakohtaiset opetusmateriaalit ohjelmistolle 2015:

Alakoulusarja

Neliömetri luontoa
Kuuntele!
Laylan sävel
Lasken päiviä, lasken öitä
Kotkanpoika

Yläkoulusarja:

Ongelmako?
Tanssii tähtien tyylillä
Rakkautta ja roskaa
Machganin päätös
Sokea rakkaus